Divadelní představení

Městské divadlo Jablonec nad Nisou 8. března 2024

A jak to všechno vlastně začalo a kde se zrodil nápad secvičit divadelní hru?

Přišlo mi důležité, aby děti poznaly, kdo byla Maria Montessori. Žena, která vytvořila vzdělávací systém, v němž se ony vzdělávají. Netušila jsem tehdy, že skromná myšlenka nabude takových rozměrů a my budeme jednou vystupovat na skutečném jevišti skutečného divadla. 🎭

Nejsem profesionální režisér, ani producent, zvukař, scénárista a děti nejsou profesionální herci. Vlastně moment 🤔……..Omyl!

Když nad tím teď přemýšlím, uvědomuji si, že všechny tyto role vlastně učitel zastupuje, aniž by mu docházela ona propojenost/stejná linka těchto profesí.

Režisér/učitel – vede děti, jak se v životě chovat, a to k lidem kolem sebe, k okolnímu prostředí a také sami k sobě.

Producent/učitel – vede děti cestou jejich poznáváním světa a sebe samých, by jim byl bezpečnou a pevnou oporou a “produktem” bylo šťastné dítě.

Zvukař/učitel – je dirigentem souboru různorodé skupiny dětí a rozeznívá orchestr, aby byl uchu lahodný a sehraný.

Scénárista/učitel – píše poutavý příběh, který děti s radostí naplňují a ti se stávají “živými herci” svého života.