FINANČNÍ DARY

  • Od roku 2022 je dárcovství výrazně výhodnější. Podle zákona o daních z příjmů si fyzické i právnické osoby mohou odečíst v úhrnu až 30 % ze základu daně.
  • Nejjednodušší forma podpory Montessori spolku je finanční dar převedený na náš transparentní účet.
  • Dle zákona o daních z příjmů si jak fyzické, tak právnické osoby mohou hodnotu takového daru odečíst od základu daně.

  • Pokud se rozhodnete věnovat nám finanční dar či jste jej již darovali, můžete hodnotu daru prokázat v potvrzení, které Vám rádi vystavíme. Stačí napsat mail (info@montessorispolek.cz) s žádostí o vystavení potvrzení o poskytnutí daru a během ledna Vám potvrzení o daru vystavíme.

A kolik % si můžete z daní odečíst aneb jak nejlépe využít potvrzení o daru ?

1) Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 30% ze základu daně.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2) Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně.

Montessori spolek je přijímá finanční částku jako členský příspěvek nebo dar, který je opět použitý jako dar osvobozen od daně darovací. Snažíme se tedy, aby valná většina darů a členských příspěvků, které spolek získá, byly využity v plné výši.

Podrobnější informace naleznete například zde: Spolky a daň z příjmů