Montessori principy

Principy Montessori pedagogiky

Pedagogika dle Marie Montessori se opírá o nezpochybnitelné principy, jež smysluplně a spolehlivě spojují tento koncept v jeden kompaktní celek a jímž jsou inspirováni lidé dnes po celém světě, mají-li v úmyslu smysluplně vzdělávat lidstvo. Jasným předpokladem této skutečnosti je fakt, že tento systém je výsledkem mnohaleté výzkumné práce založené na psychologickém pozorování samotného dítěte. Cílem tohoto snažení bylo nalézt způsob, jak  respektujícím způsobem vést dítě při jeho cestě životem, jak mu býti oporou, aby mohlo zcela přirozeně stvořit nového člověka. Budou-li tyto principy dodržovány, bude systém plně funkční. 

Předložené principy nás vedou, jak správně dítě vzdělávat:

Připravené prostředí

Radost z objevování

Řád

Svoboda a zodpovědnost

Partnerský přístup

Smysluplnost a propojenost

Soustředění

Samostatnost a nezávislost

Pohyb v učení

Ticho, klid a mír

Celistvost a izolace vlastnosti

Ruka a intelekt