Komunitní škola

Srdce Montessori

Zahajujeme další školní rok 2024-25 již v nových prostorech v Jablonci nad Nisou, a pokračujeme tak v našem společném projektu, jehož cílem je kráčet ve šlépějích Marie Montessori a plně akceptovat její odkaz. Montessori pedagogika je výjimečným empiricky podloženým vzdělávacím systémem, jenž naplňuje duševní a fyzické potřeby dítěte a posiluje jeho harmonický vývoj.

„To jsem Vám chtěla sdělit: nepředávejte pouze znalosti, ale pečujte o tento život. Je to velká věc, a přitom tak jednoduchá.“ (Maria Montessori 1946)

Co poskytujeme?

Vzdělávání dle systému Montessori v klidném a milém zázemí rodinného typu obsahující stěžejní faktory pro tuto pedagogiku, jimiž jsou připravený průvodce a připravené prostředí. Tento typ vzdělávání je určen dětem na domácím vzdělávání ve věku 6 až 14 let. Přijímáme tedy i děti nastupující do 1. ročníku. Na základě naší zkušenosti víme, že věkově smíšená skupina vykazuje pozitivní výsledky pro rozvoj nejen sociálních a kognitivních dovedností. Hlavní průvodkyní/učitelkou je Mgr. Helena Lánská, jenž je srdcem plně oddána svému poslání. Ona je ta, která naplňuje prostředí klidem a radostí, kam děti každý den s nadšením spěchají. S tímto úkolem jí pomáhají další lektoři, kteří se s dětmi věnují aktivitám, jako je anglický a španělský jazyk, dějiny umění, technické obory, praktické činnosti a další. Vzdělávací program je zabalen do úhledného balíčku kosmické výchovy, tak jak ho během svého života vytvořila Maria Montessori. Učení je podporováno specifickými pomůckami, které dítěti pomáhají skrze smyslové poznání budovat abstrakci a logické myšlení. Naším cílem je vést dítě k samostatnosti a zodpovědnosti cestou svobodné volby a individuálního přístupu v heterogenní skupině.

Umění formuje ducha, tedy naší snahou je podporovat tuto oblast a je zahrnuto do našich aktivit. Secvičili a odehráli jsme divadelní představení v Městském divadle Jablonec nad Nisou. Pravidelně navštěvujeme městskou knihovnu, kde si děti vybírají knihy k práci na svých tématech, poznání různých témat či literárních děl. Velký prostor věnujeme malířství a příbuzným technikám, hudební oblasti a dalším.

Praktický život zahrnuje péči o prostředí, vaření, práci na pozemcích. Také vycházíme do přírody, uskutečňujeme terénní expedice, sportovní aktivity soustředěné do venkovního prostředí, exkurze za poznáním a jiné.

Prostory školy disponují celým patrem ve vilovém domě, konkrétně 4 místnostmi včetně vstupní chodby, kuchyně a sociálního zázemí. K těmto prostorám přiléhá menší zahrada, kterou mají děti k dispozici. Ač se tyto prostory nacházejí téměř v centru města, je možný přístup děti pohodlně dovézt autem a také zaparkovat.

Naše vize

Naším cílem je vytvářet harmonické prostředí pro všechny děti bez rozdílu, ať se jedná o jejich socioekonomické zázemí, tak o jejich vlastní schopnosti a možnosti. Věříme, tak jako Maria Montessori, že dítě je za vhodných podmínek schopné dosahovat skvělých výsledků a především tak činit v radosti a přirozenosti. Jsou-li plně dodržovány principy Montessori, je tento pedagogický systém schopný být plně funkční.Podmínkou je plně kvalifikovaný učitel, který své poslání nejen aplikuje, ale především žije, tedy má jej ve svém srdci. Dovede pak s dětmi tvořit ucelený tým, který má jednotnou myšlenku a tou je poznat svůj kosmický úkol, poznat své poslání a moci tak žít svůj život šťastně. Čas, který dítě tráví ve školním prostředí, obsahuje jeho poměrnou část a je tedy žádoucí, aby ho využilo smysluplně a radostně.

Doba výuky

8 – 11 h. hlavní vyučovací blok

11 – 12 h. polední pauza

12 – 14 h. odpolední vyučovací blok

Děti pracují dle plánu kosmické výchovy a po celou dobu využívají neřízených přestávek. Vzdělávací obsah se řídí RVP ZV s implementací Montessori principů.

Hlavní průvodkyně/učitelka

Mgr. Helena Lánská

„Poznat vlastní smysl života je to nejcennější, neb pak ho můžeme smysluplně naplnit a zároveň ho žít v radosti. Býti součástí života dětí vnímám jako poslání, které vyžaduje nutnou dávku zodpovědnosti a pokory. Zcela mě uchvacuje dokonalá jedinečnost každého dítěte, kterou je třeba citlivě rozvíjet, chránit a s úctou a důvěrou podporovat. Montessori pedagogika mi otevřela dveře do světa, kde hlavním principem je svoboda, úcta a respektující přístup, což souzní s mým přesvědčením.“

Vystudovala pedagogiku pro 2. stupeň ZŠ a diplomový kurz Montessori pro práci s dětmi 6 – 12 let. Má praxi jako učitelka pro 2. stupeň ZŠ a jako učitelka pro 1. stupeň ZŠ malotřídkového typu, následně jako průvodkyně pro 1 až 3. trojročí ve třídách Montessori. Příležitostně přednáší na FP TUL o pedagogice Montessori a spolupracuje s TUL na dalších projektech v humanní oblasti.

Školné

Školní rok 2024/25 září až červen

Docházka 5 dní v týdnu:

8 000 Kč měsíčně za 1.dítě

6 000 Kč měsíčně za 2. a další dítě (sourozenec)

Počet dní, kdy bude dítě navštěvovat školu, lze krátit, v závislosti se tak krátí i školné.

Pro děti ze znevýhodněného socioekonomického prostředí chystáme využívat konkrétní granty, sponzorské dary a jinou finanční pomoc. Pro více informací si, prosím, vyžádejte osobní konzultaci.

Adresa školy

Průmyslová 1631/4

Jablonec nad Nisou, 466 01

Sledovat nás můžete na:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551797798848

https://www.instagram.com/montessorispolek?igsh=c3ljMnl6a2dybjN0&utm_source=qr

Kontakt pro přihlášení a podrobnější informace

Telefonní číslo: 602 544 405

Mailová adresa: helenlanska@seznam.cz


Kdo za projektem stojí?

Za projektem stojí Spolek Montessori, z.s. spolu s rodiči dětí. Spolek od roku 2016 podpořil řadu začínajících vzdělávacích zařízení. Více o spolku a jeho aktivitách se můžete dozvědět na montessorispolek.cz.